De sinusfunctie Hieronder vind je de doelstellingen van dit onderdeel terug. Maak een keuze door op een blauwe link te klikken! Indien er wijzigingen of aanvullingen zijn, lees je dit bij 'laatste toevoegingen'!

Grafiek van de functie f(x) = sin x + domein, bereik, verloop, tekenonderzoek, periodiciteit, extrema theorie oefeningen  didactisch materiaal
       
De samengestelde sinusfunctie f(x) = a sin[b(x-c)]+d theorie oefeningen  didactisch materiaal
       
Functievoorschrift van een sinusfunctie opstellen theorie oefeningen  didactisch materiaal
       
Vergelijkingen van de vorm sin x = a en sin (ax+b) = c theorie oefeningen  didactisch materiaal