Afgeleiden MOMENTEEL IN OPBOUW!

De afgeleide als maat voor de ogenblikkelijke verandering van een functie + verband tussen afgeleide, differentiequotiënt en richting van de raaklijn aan een grafiek (m.b.v. limiet) theorie oefeningen didactisch materiaal
       
Eerste en tweede afgeleide van een functie theorie oefeningen didactisch materiaal
       
Verloop van veeltermfuncties, rationale functies, irrationale, goniometrische én exponentiële en logaritmische functies theorie oefeningen didactisch materiaal
       
Formule voor de afgeleide van enkele basisfuncties (bewijzen) + afgeleide van een som, product en quotiënt theorie oefeningen didactisch materiaal
       
Limieten van functies en asymptotisch gedrag van een functie theorie oefeningen didactisch materiaal
       
Middelwaardestellingen van Rolle en Lagrange theorie oefeningen didactisch materiaal
       
Regel van de l'Hospital toepassen bij bepaling van limieten theorie oefeningen didactisch materiaal