Veeltermfuncties, rationale, homografische en irrationale functies Hieronder vind je de doelstellingen van dit onderdeel terug. Maak een keuze door op een blauwe link te klikken! Indien er wijzigingen of aanvullingen zijn, lees je dit bij 'laatste toevoegingen'!

Veeltermfuncties      
       
Definitie, hogeregraadsfuncties en hogeregraadsongelijkheden theorie oefeningen did. materiaal
       
Even en oneven functies theorie oefeningen did. materiaal
       
Enkele kenmerken van een veeltermfunctie theorie oefeningen did. materiaal
       
Zelf opstellen van een functievoorschrift op basis van enkele gegevens theorie oefeningen did. materiaal
       
Verloop van een veeltermfunctie theorie oefeningen did. materiaal
       
Vraagstukken en concrete toepassingen theorie oefeningen did. materiaal
       
Rationale en homografische functies      
       
Definitie en voorbeelden van een rationale functie theorie oefeningen did. materiaal
       
Definitie van een homografische functie theorie oefeningen did. materiaal
       
Benadering van een rationale functie door veeltermfuncties voor grote waarden van x theorie oefeningen did. materiaal
       
Asymptoten van grafieken van rationale functies theorie oefeningen did. materiaal
       
Verloop van een rationale  functie theorie oefeningen did. materiaal
       
Vraagstukken en concrete toepassingen theorie oefeningen did. materiaal
       
Irrationale functies      
       
Definitie en domein van een irrationale functie theorie oefeningen did. materiaal
       
Nulpunten van een irrationale functie + irrationale vergelijkingen theorie oefeningen did. materiaal
       
Bespreken van irrationale functies theorie oefeningen did. materiaal
       
Verloop van een irrationale functie (mét als extraatje de bespreking van een strofoïde) theorie oefeningen did. materiaal
       
Vraagstukken en concrete toepassingen theorie oefeningen did. materiaal