Oefening: Hoe goed ken jij de eigenschappen van de optelling en vermenigvuldiging in Z?


Links wordt één van de eigenschappen van bewerkinen met gehele getallen gegeven.
Rechts vind je een aantal getallenvoorbeelden van deze eigenschappen terug.

Maak gebruik van de pijltjes om de juiste combinaties te maken!

 
De vermenigvuldiging in Z is associatief
De vermenigvuldiging in Z is commutatief
Elk element in Z heeft voor de optelling zijn tegengestelde als symmetrisch element
1 is het neutraal element voor de vermenigvuldiging in Z
De vermenigvuldiging is distributief ten opzichte van de optelling in Z
De optelling in Z is associatief
De vermenigvuldiging is distributief ten opzichte van de aftrekking in Z
De optelling in Z is commutatief
0 is het neutraal element voor de optelling in Z
0 is het opslorpend element voor de vermenigvuldiging in Z