Oefening: Kan jij een deling door x-a oplossen met de regel van Horner?


 

Vul de getallen in! Typ geen spatie tussen een minteken en een getal. Je typt dus bvb. -5 en NIET - 5!

 

Eerste opgave: (2x³ + 3x² - 4x + 7) : (x - 1) 
 

Tweede opgave: (3x4 + 3x3 + 5x² + 3x + 1) : (x + 1)

 


 

 


Derde opgave: (x5 + 5x4 + 6x3 + x² - 9) : (x + 3)