Oefening: Ken jij de benamingen i.v.m. bewerkingen?

 


Theorie: Vul in!

 

We kunnen twee natuurlijke getallen optellen. De bewerking die we hiervoor moeten uitvoeren, wordt de genoemd.
Het resultaat noemen we de .
De getallen die opgeteld worden, noemen we de .

Omdat 27 groter is dan 12, bestaat er een getal dat we bij 12 kunnen optellen om 27 te bekomen. Dit getal is 15.
De bewerking die we uitvoeren om 15 te vinden, noemen we de .
Het getal 7 is het , 12 is de en 15 is het .
We noteren bijgevolg dat 27 - 12 = 15!

De som 8 + 8 + 8 bestaat uit drie termen die elk gelijk zijn aan 8.
We kunnen deze som korter noteren als 3.8
De bewerking die zo ontstaat, noemen we de .
Het resultaat, 24, noemen we het .
De getallen die we vermenigvuldigen, zijn de .

Er bestaat een natuurlijk getal dat we met 5 kunnen vermenigvuldigen om 35 te bekomen. Dit getal is 7.
We zeggen dat we 35 kunnen delen door 5.
De uitgevoerde bewerking is de .
Het resultaat, 7, noemen we het .
Het getal 24 is het en 5 is de .