Oefening: Kan jij een product eenvoudiger noteren?

 


 

Noteer zo eenvoudig mogelijk!

 


Noteer zo eenvoudig mogelijk!
In de volle vakjes noteer je de grondtallen (in alfabetische volgorde!!!).
In de gestippelde vakjes noteer je de exponenten die bij de grondtallen horen. Getallen noteer je steeds vooraan. Bij getallen hoef je ook geen exponent te noteren, je werkt onmiddellijk uit (noteer in het groene vakje).
     
a.a.a.a =
     
a.a.b.b.b =
     
a.b.c.c =
     
x.4.y.x.y =
     
3.v.v.w.v.v.w.w =
     
 

5.5.5.a.a.a.a.a.b.b

=