Oefening: Kan jij het functievoorschrift f(x) = a(x-a)² + β omvormen naar f(x) = ax² + bx + c ?

 


 

Het is zeer belangrijk dat je de oefeningen op dezelfde manier oplost als in het voorbeeld. Je moet dus verplicht alle stappen noteren!

Gebruik geen spaties in je antwoorden. Je typt dus alles aan elkaar vast. Dit is erg belangrijk!!!

 

 
Voorbeeld (met alle tussenstappen die ook jij moet uivoeren):

f(x) = 2(x+1)²-5
= 2(x²+2x+1)-5 (merkwaardig product uitwerken)
= 2x²+4x+2-5 (uitwerken)
= 2x²+4x-3 (herleiden)


f(x) = 4(x+3)²-1

=

=

=


f(x) = -(x+1)²+4

=

=

=


f(x) = 8(x-7)²+9

=

=

=