Oefening: Kan jij het functievoorschrift f(x) = ax² + bx + c  omvormen naar f(x) = a(x-a)² + β ?

 


 

Zet om naar f(x)=a(x-a + β . De berekeningen voor a en β kan je op een apart blad noteren. Hier voer je enkel de waarden zelf in.

Typ alles aan elkaar vast en gebruik dus geen spaties (dit is zeer belangrijk!)! Baseer je op het voorbeeld.

 

 
Voorbeeldopgave: f(x) = -2x² - 20x - 51
a = -5
β = -1
omzetting in de vorm f(x)=a(x-a + β: f(x) = -2(x+5)²-1


Opgave 1: f(x) = - 2x² + 4x - 6
a =
β =
omzetting in de vorm f(x)=a(x-a + β: f(x) =


Opgave 2: f(x) = 4x² + 24x +35
a =
β =
omzetting in de vorm f(x)=a(x-a + β: f(x) =


Opgave 3: f(x) = - - 2x + 3
a =
β =
omzetting in de vorm f(x)=a(x-a + β: f(x) =


Opgave 4: f(x) = 8x² - 112x + 401
a =
β =
omzetting in de vorm f(x)=a(x-a + β: f(x) =