Oefening: Ken jij de waarde van a, b en c in f(x) = ax² + bx + c?

 


 

Hieronder staan een aantal functievoorschriften van tweedegraadsfuncties. Zet deze zelf om in een voorschrift van de vorm f(x) = ax² + bx + c (dus de term in x² voorop!) en noteer vervolgens de waarde van a, b en c!

 

Het is zeer belangrijk dat je geen spaties gebruikt in je antwoord! Zo typ je bijvoorbeeld x²+3x-5 en niet x² +3x - 5

 

 
Opgave 1: f(x) = 4x(2x+6) =

a =

b =

Opgave 2: f(x) = 3x²+2x+7+3x² =

a =

b =

c =

Opgave 3: f(x) = (x-1)(x+1) =

a =

b =

c =

Opgave 4: f(x) = (3x-2)² =

a =

b =

c =

Opgave 5: f(x) = 5x+9-4x²+5x² =

a =

b =

c =