functies

MobileMobile

We hebben 23 gasten en geen leden online

Het begrip 'eerstegraadsfunctie': definitie en grafiek


[Terug naar overzicht hoofdstuk]


 

Definitie: Een functie van de eerste graad is een functie die elk reëel getal x afbeeldt op mx + q (waarbij m en q reële getallen voorstellen en m niet gelijk mag zijn aan nul)

eerstegraadsfunctie

 

We stellen ons de vraag op welke manier we een eerstegraadsfunctie kunnen herkennen op basis van een tabel of een grafiek.

In een tabel?

Bij elke toename van de invoerwaarde hoort een gelijke toename van de functiewaarde.

eerstegraadsfunctie

 

Op een grafiek?

De grafiek is een rechte die niet evenwijdig loopt met de x-as (constante functie) of de y-as (geen functie).

eerstegraadsfunctie

 

De grafiek van een eerstegraadsfunctie

Om de grafiek van een eerstegraadsfunctie te tekenen, stellen we eerst een waardentabel op. In zo’n tabel kiezen we enkele invoerwaarden (x-waarden) waarvan we vervolgens de bijhorende functiewaarden (y-waarden) berekenen.

waardentabel

Op basis van bovenstaande koppels kunnen we de grafiek tekenen. We duiden de punten aan in een assenstelsel om ze nadien met een lat te verbinden. In principe volstaat het zelfs om ons tot twee koppels te beperken.

grafiek van een eerstegraadsfunctie