getallenleer

MobileMobile

We hebben 28 gasten en geen leden online

Relatieve waarde van een cijfer bij decimale vormen


 [Terug naar overzicht hoofdstuk]        [Oefening 1]


Het verschil tussen een ‘cijfer’ en een ‘getal’

De benamingen ‘cijfer’ en ‘getal’ worden soms onterecht door elkaar gebruikt. Het is namelijk zo dat een cijfer een getal is, maar dat een getal niet per se een cijfer is.

Cijfers kunnen bestempeld worden als de bouwstenen voor getallen. Ze zijn dus eigenlijk symbolen die gebruikt worden om getallen te vormen. De getallen zelf drukken een waarde uit. Nochtans hebben cijfersymbolen ook een bepaalde waarde. Zo heeft het cijfer 8 een verschillende waarde in pakweg de getallen 68, 108 en 8745.

 

Relatieve waarde van een cijfer in een getal

Het is de positie van het cijfer die de waarde van dit cijfer zal bepalen. Aangezien er 10 cijfers zijn spreken we ook wel van het tiendelig talstelsel.

We bespreken enkele mogelijke waarden van cijfers aan de hand van het getal 7 932 541.

waardevaneencijfer

In bovenstaande tabel kan je eveneens nagaan dat 3 de waarde van de tienduizendtallen inneemt. De eigenlijke waarde van deze 3 is dus gelijk aan 3.10 000 of 30 000. Het getal 5 is het cijfer van de honderdtallen (met H als symbool) en heeft als waarde 5.100 of 500.