getallenleer

MobileMobile

We hebben 75 gasten en geen leden online

Vierkantswortels en derdemachtswortels


[Terug naar overzicht hoofdstuk]      [Oefening]


> Vierkantswortels

Als we de lengte van een zijde van een vierkant kennen, kan de oppervlakte berekend worden met de formule: S = z². Zo is de oppervlakte van een vierkant met een zijde van 4 cm gelijk aan 16cm²

Omgekeerd kunnen we, als we de oppervlakte van het vierkant kennen, de lengte van de zijde berekenen. Zo is de zijde van een vierkant met oppervlakte 49cm² gelijk aan 7cm. Als we z in de formule S = z² vervangen door 7, dan is S = z² = 49cm². We noemen 7 de vierkantswortel van 49!

Definitie: Een reëel getal b waarvan het kwadraat gelijk is aan een reëel getal a, noemen we een vierkantswortel (of tweedemachtswortel) van a

vierkantswortels

 

> Derdemachtswortels

derdemachtswortels 

 

Als een reëel getal veel cijfers na de komma heeft of onbegrensd is, wordt er meestal een benaderende waarde gegeven voor dit getal

Elders op de website gaan we dieper in op de rekenregels voor het rekenen met vierkantswortels.