getallenleer

MobileMobile

We hebben 227 gasten en geen leden online

Een vervroegde terugbetaling tijdens een hypothecaire lening


[Terug naar overzicht hoofdstuk]


Soms gebeurt het dat mensen een hypothecair krediet vroegtijdig willen stopzetten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er een plotse financiële meevaller uit de bus valt. Indien het hypothecair krediet vroegtijdig stopgezet wordt, wordt het contract tussen de klant en de financiële instelling verbroken. Dit betekent echter wel dat de financiële instelling een deel van de verwachte opbrengsten zal mislopen. Dit zal dan ook doorgerekend worden aan de klant onder de vorm van een wederbeleggingsvergoeding, een soort boete zeg maar. Deze vergoeding bedraagt meestal drie maanden intrest op het vervroegd terugbetaalde bedrag.

We verduidelijken met een voorbeeld:

Voorbeeld:

Alge en Math hebben een hypothecaire lening lopen van € 85.000, een looptijd van 15 jaar met een vaste rentevoet van 7,35%. Na zeven jaar willen ze deze lening vroegtijdig aflossen. We bepalen hoeveel ze betalen als de bank een wederbeleggingsvergoeding aanrekent van drie maanden.

Oplossing

We stellen een aflossingstabel op om de situatie van Alge en Math visueel voor te stellen. Om het overzichtelijk te houden hebben we een aantal maanden uit de tabel geknipt. De situatie bij het afsluiten van de lening zag er als volgt uit:

financieel

financien

geld

aflossingstabel