Uw bedrag:

We hebben 66 gasten en geen leden online

gadgets

OPGAVE

Een wiskundeliefhebber vraagt je om drie getallen te noteren van zes cijfers. Je neemt een blad en noteert vervolgens naast elkaar de getallen 348719, 238754 en 835763. Vervolgens schrijft de wiskundeliefhebber er zelf nog twee getallen achter, namelijk 761245 en 164236. Dit betekent dat volgende vijf getallen naast elkaar staan:

                                                348719         238754            835763             761245          164236

De wiskundeliefhebber zegt binnen de vijf seconden (én zonder cijferen) dat de som van bovenstaande vijf getallen gelijk is aan 2348717

Hoe komt de wiskundeliefhebber zo snel aan een antwoord?

(TIP: de wiskundeliefhebber kiest zelf nog twee getallen, maar doet dit wel in functie van de drie getallen die jij noteert!)


OPLOSSING

Het vierde getal wordt uitgedrukt in functie van het tweede getal, het vijfde getal in functie van het derde. We zorgen dat de som van de gele en groene getallen onderling telkens gelijk is aan 999.999

 348719             238754                835763                 761245              164236

Dit betekent dat we bij het eerste getal 2 keer 999.999, ofwel 2.000.000 - 2, optellen. We plaatsen bijgevolg een 2 voor het eerste getal en trekken achteraan 2 eenheden af!