Uw bedrag:

We hebben 44 gasten en geen leden online

gadgets

Schrijf de cijfers 1 tot en met 9 in stijgende volgorde achter elkaar en schrijf op een aantal
plaatsen een plusteken tussen deze cijfers. Reken vervolgens de aldus bekomen som uit.
Bijvoorbeeld: 12 + 34 + 5 + 6 + 789 = 846.

 

Op hoeveel manieren kunnen de plustekens geplaatst worden zodanig dat de uitkomst 99 is?


(Voor onze uitdagingen doen we beroep op het archief van de Vlaamse Wiskunde Olympiade, het online oefenplatform USolv-It en vragen uit de handboeken 'Van Basis Tot Limiet' van uitgeverij Die Keure)

 

Plustekens plaatsen (oplossing)