Onderlinge ligging van rechten


[Terug naar overzicht hoofdstuk]       [Oefening 1]       [Oefening 2]


Samenvallende rechten kunnen op een tekening moeilijk onderscheiden worden. Aangezien ze samenvallen, worden ze eigenlijk boven elkaar getekend. Zo zijn a en c samenvallende rechten in onderstaand voorbeeld.

rechten

Twee rechten die juist één punt gemeenschappelijk hebben, worden snijdende rechten genoemd. Het snijpunt van deze rechten wordt het snijpunt genoemd. Zo is S het snijpunt van de snijdende rechten a en b op onderstaande afbeelding.

rechten

Twee rechten die geen enkel punt gemeenschappelijk hebben, worden evenwijdige rechten genoemd. Zo lopen de rechten a en b evenwijdig in onderstaand voorbeeld.

rechten


Elders op de website zullen we zien dat er ook zoiets bestaat als 'kruisende' rechten.