Gelijkvormige figuren


[Terug naar overzicht hoofdstuk]       [Oefening]


 

Door een figuur op schaal te tekenen, bekomen we een figuur met dezelfde vorm als de gegeven figuur.

Definitie: Figuren die dezelfde vorm hebben, worden gelijkvormige figuren genoemd.

Hieronder zijn een aantal gelijkvormige figuren in eenzelfde kleur aangeduid.

gelijkvormige figuren

  

Merk op: Congruente figuren zijn altijd gelijkvormig, maar gelijkvormige figuren zijn niet altijd congruent!