Congruente figuren


[Terug naar overzicht hoofdstuk]


 

Op onderstaande afbeelding zijn de rode, blauwe, groene en paarse figuren  transformaties van de oorspronkelijke oranje figuur. Zo is de rode figuur het spiegelbeeld van de oranje figuur om de rechte a. De blauwe figuur wordt bekomen door de oranje figuur te verschuiven volgens vector . Deze blauwe figuur is dus het schuifbeeld van de oranje figuur volgens vector . Verder is de groene figuur het puntspiegelbeeld van de oranje figuur om het punt O. Tot slot kunnen we ook stellen dat de paarse figuur het draaibeeld is van de oranje figuur. Deze paarse figuur wordt immers bekomen door de oranje figuur te draaien rond het punt O over een hoek van 90°.

congruente figuren

 

We weten van deze transformaties dat ze de lengte van een lijnstuk bewaren én dat ze een hoek afbeelden op een gelijke of tegengestelde hoek.

Hieruit mogen we besluiten dat de vijf getekende vijfhoeken dezelfde vorm én grootte hebben.

Definitie: Figuren die dezelfde vorm én dezelfde grootte hebben, noemen we congruente figuren.