Tabellen, schema's en grafieken


 [Terug naar overzicht hoofdstuk]       [Oefening 1]        [Oefening 2]        [Oefening 3]


Aflezen en interpreteren van gegevens

Voorbeeld:

30 leerlingen van een bepaalde klas moeten op een vragenlijst aanduiden welk onderdeel van de wiskunde ze het liefst hebben. Ze krijgen vier keuzemogelijkheden en zijn hierbij verplicht om exact één mogelijkheid aan te kruisen.

De resultaten van deze bevraging kunnen op verschillende manieren voorgesteld worden. We zetten er twee op een rijtje:

Tabel

grafieken

We kunnen bovenstaande gegevens ook weergeven door middel van een staafdiagram. Op deze manier kunnen we snel zien dat de meeste leerlingen het onderdeel ‘functieleer’ hebben aangeduid als hun favoriete onderdeel.

grafieken

Staafdiagram

Voorbeeld:

Een voetbalclub houdt zijn ledenaantal elk jaar nauwkeurig bij. Om de evolutie visueel voor te stellen, worden de ledenaantallen voorgesteld door onderstaande grafek.

grafieken

Op een persconferentie wordt aan de voorzitter gevraagd om te antwoorden op enkele vragen. Kan jij antwoorden in zijn plaats?

De vragen:

  • Klopt het dat het ledenaantal sinds 2006 alleen maar gestegen is?
  • Waren er in 2008 meer leden dan in 2006?
  • Werd de kaap van de 100 leden bereikt in het jaar 2010?
  • Heeft de club ooit minder dan 25 leden geteld?

Scroll naar beneden om de juiste antwoorden te bekijken!

Belangrijk:

Het is van bijzonder groot belang dat je elke gegeven grafiek of diagram op een kritische manier bekijkt! Grafieken kunnen immers een vertekend beeld geven en dus erg misleidend zijn!

Naast bovenstaande diagrammen bestaan er ook nog een schijfdiagram en strookdiagram.

 

 

 

 

 

 

 

 

De antwoorden op de gestelde vragen:

  • Klopt het dat het ledenaantal sinds 2006 alleen maar gestegen is?

Antwoord: Nee! In 2009 waren er minder leden dan in 2008

  • Waren er in 2008 meer leden dan in 2006?

Antwoord: Ja!

  • Werd de kaap van de 100 leden bereikt in het jaar 2010?

Antwoord: Ja!

  • Heeft de club ooit minder dan 25 leden geteld?

Antwoord: Nee!