Gemiddelde en mediaan


[Terug naar overzicht hoofdstuk]      [Oefening 1]         [Oefening 2]         [Oefening 3]         [Oefening 4]


Rekenkundig gemiddelde

Werkwijze:

Om het rekenkundig gemiddelde van een reeks getallen te bepalen, tel je al deze getallen op en deel je de gevonden som door het aantal getallen.

Voorbeeld:

Het gemiddelde van de getallen 8, 7, 15 en 18 is gelijk aan (8+7+15+18) / 4 = 12.

 

Mediaan

Werkwijze:

Om de mediaan van een reeks gegevens te bepalen, rangschik je al deze gegevens van klein naar groot.

- Indien je een oneven aantal getallen hebt, is de mediaan gelijk aan het middelste getal.

- Indien je een even aantal getallen hebt, neem je de som van de twee middelste getallen en deel je deze som door twee.

Voorbeeld 1:

We zoeken de mediaan van een toets met de punten 10, 15, 12, 18, 17, 4, 19 en 2 op 20.

  • We rangschikken de getallen van klein naar groot: 2, 4, 10, 12, 15, 17, 18.
  • Aangezien we een oneven aantal getallen (zeven in dit geval) hebben, is het vierde getal de mediaan.
  • De mediaan van deze reeks gegevens is 12.

Voorbeeld 2:

We zoeken de mediaan van een toets met de punten 6, 9, 3, 7, 5 en 8 op 10.

  • We rangschikken de getallen van klein naar groot: 3, 5, 6, 7, 8, 9.
  • Aangezien we een even aantal getallen hebben (zes in dit geval), tellen we het derde en vierde getal op en delen we vervolgens door twee: (6+7) / 2.
  • We vinden dat 6,5 de mediaan is van deze reeks gegevens.

 

Elders op de site gaan we veel dieper in op het hoofdstuk 'statistiek'.