Middelloodlijn van een lijnstuk en bissectrice (deellijn) van een hoek


 [Terug naar overzicht hoofdstuk]


 

> Middelloodlijn van een lijnstuk

Definitie: De dragers van de benen van een rechte hoek, noemen we rechten die loodrecht op elkaar staan.

Uit bovenstaande definitie volgt dat twee rechten die loodrecht op elkaar staan, vier hoeken van elk 90° bepalen!

Op onderstaande figuur is P het voetpunt van de loodlijn b op a

middelloodlijn

Vaststellingen:

  • Door elk punt van het vlak kan juist één rechte getekend worden die loodrecht staat op een gegeven rechte
  • Als twee rechten loodrecht staan op eenzelfde derde rechte, dan zijn die twee rechten evenwijdig
  • Als twee rechten loodrecht op elkaar staan, dan staat elke rechte die evenwijdig is met één van deze rechten, loodrecht op de andere rechte

Definitie: De loodlijn op een lijnstuk in het midden van het lijnstuk, noemen we de middelloodlijn van het lijnstuk

We noteren: m = ml [AB]

middelloodlijn

> Bissectrice (deellijn) van een hoek

Definitie: De rechte die een hoek in twee gelijke delen verdeelt, noemen we de deellijn of bissectrice van die hoek.

In onderstaand voorbeeld is de rechte a de deellijn of bissectrice van de hoek Â.

middelloodlijn