De cirkel: straal, middellijn, koorde en middelpuntshoek


[Terug naar overzicht hoofdstuk]      [Oefening 1]      [Oefening 2]


 

Definitie: Een cirkel is de meetkundige plaats van alle punten die op dezelfde afstand van een gegeven punt - het middelpunt - liggen.

  • Een lijnstuk begrensd door het middelpunt en een punt van de cirkel, noemen we een straal. De afstand tussen het middelpunt en een punt van de cirkel, wordt de straal genoemd.
  • Een lijnstuk dat twee verschillende punten van de cirkel verbindt, noemen we een koorde.
  • Een rechte of een koorde door het middelpunt van een cirkel, noemen we een middellijn van de cirkel. De lengte van de middellijn, wordt de diameter genoemd.

de cirkel

Op onderstaande afbeelding geven we een visuele voorstelling van de verschillende benamingen. We hebben er voor de volledigheid ook enkele andere (momenteel nog niet te kennen) benamingen op geplaatst.

een cirkel

> Middelpuntshoek

Definitie: Een hoek waarvan het hoekpunt het middelpunt van een cirkel is, noemen we een middelpuntshoek van de cirkel

middelpuntshoek