Omrekenen van hoekmaten + hoekgrootten van georiënteerde hoeken


[Terug naar overzicht hoofdstuk]


 > Formules voor het omrekenen van hoekmaten

omrekenen van hoekmaten
                                          

Klik hieronder van boven naar onder de aanvinkvakjes aan. Zo krijg je de definitie van een radiaal te zien.

 

> Omrekenen van zestigdelige graden naar radialen

We rekenen een hoek om van zestigdelige graden naar radialen en ronden af op 0,0001 nauwkeurig.

omrekenen van hoekmaten

> Omrekenen van radialen naar zestigdelige graden

We rekenen enkele hoeken om van radialen naar zestigdelige graden en ronden af op 0,0001 nauwkeurig.

graden en radialen

 

> Hoekgrootten van een georiënteerde hoek

Een georiënteerde hoek heeft oneindig veel hoekgrootten die een geheel aantal maal 360° van elkaar verschillen.

Voorbeeld:

We zoeken alle hoekgrootten van een hoek α van 140°.

Alle hoekgrootten van deze hoek worden bepaald met de formule α = -140° + k.360° (op voorwaarde dat k een geheel getal is!)

radialen en graden

We noemen 220° de kleinste positieve hoekgrootte.

We noemen -140° de grootste negatieve hoekgrootte.