Samenhang tussen congruente driehoeken en transformaties


[Terug naar overzicht hoofdstuk]


 

Het beeld van een figuur door een homothetie, een isometrie of een samenstelling ervan is een figuur die gelijkvormig is met de gegeven figuur! Ook omgekeerd geldt dat gelijkvormige figuren op elkaar afgebeeld worden door een homothetie, een isometrie of door een samenstelling van een homothetie en een isometrie!