Het verschil tussen een relatie en een functie (+ soorten verbanden)


[Terug naar overzicht hoofdstuk]             video           [Oefening]


Grootheden die veranderen worden variabelen of veranderlijken genoemd.

Een verband is de relatie tussen die veranderlijke grootheden en zegt iets meer over hoe de ene grootheid verandert wanneer de andere grootheid stijgt of daalt. Dit verband kan weergegeven worden in woorden, een tabel of een grafiek.

De twee veranderende grootheden worden algemeen x en y genoemd.

De onafhankelijke veranderlijke is de veranderlijke waarvoor we een waarde kiezen. De afhankelijke veranderlijke is de veranderlijke waarvan we de waarde berekenen. 

Een formule is een algemene vergelijking die het verband uitdrukt tussen de twee veranderlijke grootheden. De ene grootheid kan dan berekend worden door invulling van de andere grootheid.

In onderstaand filmpje laten we zien hoe je een lineair verband, een kwadratisch verband en een hyperbolisch verband kan herkennen op basis van een tabel. 

 

Onderscheid tussen relatie-en functieverband

Het verband tussen twee veranderlijken x en y is een functie als we voor elke x-waarde hoogstens één y-waarde kunnen berekenen.

Tip: Verschuif je geodriehoek evenwijdig met de y-as of stel je voor dat er iemand op de x-as wandelt!

functie

In een functie noemen we een getalwaarde van de onafhankelijke veranderlijke een invoerwaarde en de bijhorende waarde van de afhankelijke veranderlijke de functiewaarde.