Grafiek van f(x) = x³


[Terug naar overzicht hoofdstuk]


Hoe ziet de grafiek van f(x) = x³ eruit? Hoe bepalen we het domein en beeld van deze functie? En wat gezegd over de tekentabel en het functieverloop? Ontdek het in onderstaand filmpje!

 

 

 

 

Als we een aantal punten berekenen (in onderstaande waardentabel), kunnen we de grafiek tekenen van f(x) =  x3


standaardfuncties

 

> Domein & bereik

xtotdederde

 

> Verloop

grafieken x tot de derde

 

> Tekenonderzoek

  • (0,0) is het nulpunt van de functie
  • Het teken van de functie is negatief als x < 0  (voorbeeld: (-2)³ = -8)
  • Het teken van de functie is positief als x > 0   (voorbeeld: 1³ = 1)
  • Op basis van bovenstaande gegevens stellen we een verlooptabel op

standaardfuncties

f is een stijgende functie> Symmetrie

De grafiek van de functie f is een puntsymmetrische kromme met (0,0) als symmetriecentrum (zie grafiek!)