Grafiek van de samengestelde sinusfunctie met functievoorschrift f(x) = asin[b(x-c)]+d


[Bekijk hier de invloed van de parameters apart]


Op het scherm zie je de grafiek van f(x) = sin x.

We tekenen achtereenvolgens de grafiek van:

y = 2,5 sin x                    y = 2,5 sin 2x              y = 2,5 sin [2(x+1)]  

Druk telkens op de oranje knop!