Het voorschrift f(x) = ax²


 

Een parabool met als functievoorschrift f(x) = ax² (met a ≠ 0) zal steeds door de oorsprong lopen en deze oorsprong ook als top hebben. Als we op de plaats van x nul invullen, bekomen we immers nul als functiewaarde! De y-as (met als vergelijking x = 0) is steeds de symmetrieas bij functies met voorschrift f(x) = ax².

Voorbeeld: We tekenen de grafieken van f(x) = x², g(x) = 3x² en h(x) = –2x² en zien dat ze allemaal door de oorsprong lopen én de y-as als symmetrieas hebben.

Grafieken:

tweedegraadsfunctie