Invloed van de parameter a


horizontaal verschuiven parabool

Waardentabel:

parabolen verschuiven

Grafiek:

parabolen verschuiven

Op bovenstaande grafiek zien we dat de grafiek van g(x) = (x – 1)²  met één eenheid naar rechts verschoven is t.o.v.  f(x) = x². Dit kan je ook reeds zien m.b.v. de pijlen in bovenstaande waardentabel.

parabolen horizontaal verschuiven