Oplossen van tweedegraadsongelijkheden


voorbeeld 1: x² - 5x + 6 ≥ 0

*Om een ongelijkheid van de tweede graad op te lossen, brengen we alles over naar het linkerlid en stellen we het rechterlid gelijk aan 0

*Vervolgens bepalen we de nulpunten van de tweedegraadsfunctie uit het linkerlid en stellen we een tekentabel op. De nulpunten die we hier zoeken zijn (2,0) en (3,0). Deze kunnen bepaald worden m.b.v. de wortelformule of de som-en productmethode.

*Het is belangrijk de nulpunten te rangschikken van klein naar groot. Tussen de nulpunten komt het tegengestelde teken van a

tweedegraadsongelijkheid

 

voorbeeld 2: x² + 8  >  3x

* We herleiden de ongelijkheid tot x² – 3x + 8 > 0

* We bepalen het tekenverloop. Vermits D = –23 zijn er geen nulpunten

* Aangezien we te maken hebben met een dalparabool, zal deze volledig boven de x-as liggen, vandaar '+' in de tekentabel.

tweedegraadsongelijkheden