Ongelijkheden met een product van eerste-en tweedegraadsfactoren in het linkerlid


Indien er in het linkerlid een product staat en in het rechterlid 0, maken we een tekentabel van de verschillende functies (uit het linkerlid) afzonderlijk, om nadien het product te maken

voorbeeld: (x–2) (x² – x – 6) ≤ 0

*De oplossing van ‘x – 2 = 0’ is gelijk aan 2. Met de wortelformule of de som-en productmethode vinden we dat –2 en 3 de oplossingen zijn van de vergelijking         x² – x – 6 = 0

*We plaatsen de oplossingen in de tekentabel, van klein naar groot

tweedegraadsongelijkheden