De evenwijdige projectie en loodrechte projectie van een punt