Projectie van evenwijdige en even lange lijnstukken