Projectie van evenwijdige lijnstukken (ter voorbereiding op de stelling van Thales)