Formules voor het berekenen van de omtrek van vlakke figuren


Met de ‘omtrek’ van een figuur bedoelen we de gebroken of gebogen lijn die rond een figuur ligt. Als we bijvoorbeeld de omtrek van een veelhoek willen berekenen, zullen we de som moeten maken van alle zijden van deze veelhoek.

Voorbeeld:

We willen de omtrek van onderstaande veelhoek berekenen. We bepalen m.a.w. de lengte van de gebroken lijn die rond de figuur ligt. Hiervoor moeten we de lengten a, b, c, d, e, f en g optellen.

omtrek

omtrek = a + b + c + d + e + f + g

Om de omtrek van bepaalde vlakke figuren te berekenen, kunnen we gebruiken maken van formules. We geven een overzicht in onderstaande tabel:

omtrek

vlakke figuren omtrek