Een stelsel van twee vergelijkingen van de eerste graad met twee onbekenden algebraïsch oplossen: oefeningen


[Terug naar de theorie]        [Oplossingen bekijken]


Los onderstaande stelsels op met de substitutiemethode (maken op eigen cursusbladen!).

 substitutiemethode

 

substitutiemethode

 

Los onderstaande stelsels op met de gelijkstellingsmethode (maken op eigen cursusbladen!).

 gelijkstellingsmethode

 gelijkstellingsmethode

 

Los onderstaande stelsels op met de combinatiemethode (maken op eigen cursusbladen!).

combinatiemethode

combinatiemethode


 Bekijk hier de oplossingen of schakel je grafisch rekentoestel in om te controleren.


 

Via onderstaand applet kan je de oplossingen ook bekijken. Als je bijvoorbeeld het snijpunt zoekt van de rechten '2x - 3y + 1 = 0' en '-4x + 9y -5 = 0', voer je voor a de waarde 2 in, voor b -3 en voor c 1. Voor a' vul je vervolgens -4 in, voor b' 9 en voor c' - 5. Nadien worden de rechten getekend en kan je het snijpunt aflezen.