Veeltermfuncties


Definitie, hogeregraadsfuncties en hogeregraadsongelijkheden

Even en oneven functies

Enkele kenmerken van een veeltermfunctie

Zelf opstellen van een functievoorschrift op basis van enkele gegevens

Verloop van een veeltermfunctie

Vraagstukken en concrete toepassingen