Rationale functies en homografische functies


Definitie en voorbeelden van een rationale functie

Definitie van een homografische functie

Benadering van een rationale functie door veeltermfuncties voor grote waarden van x

Asymptoten van grafieken van rationale functies

Verloop van een rationale functie

Vraagstukken en concrete toepassingen