Convergentie van een reeks


Formule van Taylor en Maclaurin om een functie te benaderen door een veeltermfunctie