Afgeleiden


De afgeleide als maat voor de ogenblikkelijke verandering van een functie + verband tussen afgeleide, differentiequotiënt en richting van de raaklijn aan een grafiek (m.b.v. limiet)

Eerste en tweede afgeleide van een functie

Verloop van veeltermfuncties, rationale functies, irrationale, goniometrische én exponentiële en logaritmische functies

Formule voor de afgeleide van enkele basisfuncties (bewijzen) + afgeleide van een som, product en quotiënt

Limieten van functies en asymptotisch gedrag van een functie

Middelwaardestellingen van Rolle en Lagrange

Regel van de l'Hospital toepassen bij bepaling van limieten