Differentiaalvergelijkingen


In een model het verband tussen de verandering van een variabele en de optredende variabelen weergeven met een differentiaalvergelijking

Eenvoudige differentiaalvergelijkingen oplossen