De grafiek van een eerstegraadsfunctie: oefening


[Terug naar de theorie]


Instructie: Versleep de punten A en B zodat de gevraagde rechte getekend wordt. Bij een juiste oplossing verschijnt er 'prima!'.