Eigenschappen van bewerkingen met natuurlijke getallen: optellen en aftrekken


[Terug naar overzicht]


De optelling van natuurlijke getallen

► De som van twee natuurlijke getallen is een natuurlijk getal.

Uitleg:

Als we twee natuurlijke getallen a en b optellen, bekomen we steeds een natuurlijk getal als resultaat.

natuurlijke getallen

 

► De optelling van natuurlijke getallen is commutatief.

Uitleg:

Als we twee natuurlijke getallen a en b optellen, moeten we geen belang hechten aan de volgorde waarin we de getallen neerschrijven. We mogen de twee getallen dus ‘van plaats wisselen’.

optelling

 

► De optelling van natuurlijke getallen is associatief.

Uitleg:

Als we drie natuurlijke getallen a, b en c optellen, mogen de haakjes van plaats veranderd worden. We mogen dus schakelen tussen de getallen.

optellen en aftrekken

 

► 0 is het neutraal element voor het optellen van natuurlijke getallen.

Uitleg:

Indien we 0 optellen bij een natuurlijk getal, blijven we datzelfde natuurlijk getal bekomen als resultaat.

commutatief

 

De aftrekking van natuurlijke getallen

Voor de aftrekking van natuurlijke getallen gelden bovenstaande eigenschappen niet!