Eigenschappen van bewerkingen met gehele getallen: optellen en aftrekken


[Terug naar overzicht]


De optelling van gehele getallen

► De som van twee gehele getallen is een geheel getal.

Uitleg:

Als we twee gehele getallen a en b optellen, bekomen we steeds een geheel getal als resultaat.

gehele getallen

 

► De optelling van gehele getallen is commutatief.

Uitleg:

Als we twee gehele getallen a en b optellen, moeten we geen belang hechten aan de volgorde waarin we de getallen neerschrijven. We mogen de twee getallen dus ‘van plaats wisselen’.

gehele getallen

 

► De optelling van gehele getallen is associatief.

Uitleg:

Als we drie gehele getallen a, b en c optellen, mogen de haakjes van plaats veranderd worden. We mogen dus schakelen tussen de getallen.

gehelegetallen

 

► 0 is het neutraal element voor het optellen van gehele getallen.

Uitleg:

Indien we 0 optellen bij een geheel getal, blijven we datzelfde geheel getal bekomen als resultaat.

geheel getal

 

 

De aftrekking van gehele getallen

Het verschil van twee gehele getallen is een geheel getal.