Eigenschappen van bewerkingen met gehele getallen: vermenigvuldigen en delen


[Terug naar overzicht]


De vermenigvuldiging van gehele getallen

► Het product van twee gehele getallen is een geheel getal.

Uitleg:

Als we twee gehele getallen a en b vermenigvuldigen, bekomen we steeds een geheel getal als resultaat.

geheelgetal

 

► De vermenigvuldiging van gehele getallen is commutatief.

Uitleg:

Als we twee gehele getallen a en b vermenigvuldigen, moeten we geen belang hechten aan de volgorde waarin we de getallen neerschrijven. We mogen de twee getallen dus ‘van plaats wisselen’.

commutatief

 

► De vermenigvuldiging van gehele getallen is associatief.

Uitleg:

Als we drie gehele getallen a, b en c vermenigvuldigen, mogen de haakjes van plaats veranderd worden. We mogen dus schakelen tussen de getallen.

associatief

 

► 1 is het neutraal element voor de vermenigvuldiging van gehele getallen.

Uitleg:

Als we een geheel getal met 1 vermenigvuldigen, blijven we dit geheel getal als resultaat behouden.

distributief

 

► 0 is het opslorpend element voor de vermenigvuldiging van gehele getallen.

Uitleg:

Als we een geheel getal met 0 vermenigvuldigen, bekomen we 0 als resultaat. De factor nul slorpt het oorspronkelijke getal dus op.

associatief

 

► De vermenigvuldiging is distributief t.o.v. de optelling van gehele getallen.

Uitleg:

Als je een getal wilt vermenigvuldigen met een som, kan dit getal ook vermenigvuldigd worden met elke term van deze som (=verdelen).

commutatief

  

 

De deling van gehele getallen

Het quotiënt van twee gehele getallen is niet altijd een geheel getal!