Het functievoorschrift van een eerstegraadsfunctie opstellen


[Terug naar de theorie]


Instructie:

- Klik op 'nieuwe tabel' voor een nieuwe opgave.

- Je neemt de tabel best over op een cursusblad zodat je de nodige berekeningen kan noteren.

- Vul het functievoorschrift onder de tabel verder aan.

- De boodschap 'JUIST!' verschijnt bij een juist antwoord.

- Je kan blijven zoeken tot je de oplossing vindt of kan er voor kiezen om onderaan de oplossing op te vragen.