Het functievoorschrift van een eerstegraadsfunctie opstellen


[Terug naar de theorie]


Instructie:

- Klik op 'nieuwe grafiek' voor een nieuwe opgave.

- Vul het functievoorschrift verder aan op basis van de gegeven grafiek.

- De boodschap 'JUIST!' verschijnt bij een juist antwoord.

- Je kan blijven zoeken tot je de oplossing vindt of kan er voor kiezen om de oplossing op te vragen.