Ongelijkheden van de eerste graad


[Terug naar de theorie]


Instructie:

- Neem een cursusblad en los de gegeven ongelijkheid op.

- Vink 'toon uitwerking' aan om na te gaan of je oplossing juist is.

- Klik tot slot op 'nieuwe ongelijkheid'.