Een frequentietabel opstellen


[Terug naar theorie]


 Versleep de blauwe punten aan de rechterkant om een staafdiagram te maken.

Op basis van deze gegevens wordt de bijhorende frequentietabel aangepast.